Нов Живот
за твоята конструкция

Renovirai.com предлага услугите на водещ екип от доказани експерти в сферата на реконструкцията, усилването и възстановяването на строителни конструкции


„Реновирай” предлага широк спектър от дейности, покриващи усилването, възстановяването и реконструкцията на съществуващи строителни конструкции, на всички етапи от един строително-инвестиционен проект.

Нашите Услуги У

Консултации

Екипът предлага консултации и разработване на необходимата техническа документация на всеки един етап от строително-инвестиционния процес при нови или съществуващи сгради.

Проектиране и изпълнение

„Реновирай” предлага широк спектър от дейности, покриващи усилването, възстановяването и реконструкцията на съществуващи строителни конструкции, на всички етапи от един строително-инвестиционен проект.

Обследване и диагностика

На базата на цялостен оглед на Вашата строителна конструкция, наличната строителна документация и след анализ за състоянието й се предлага решение за постигане на ниво на безопасност и удължаване на експлоатационния й срок.

Усилване на конструктивни елементи

Приланаге на усилващи системи с цел постигане на ниво на безопасност, удължаване на експлоатационния й срок, увеличаване на полезната площ или натоварването, промяна в предназначението на помещенията.

Паметници на културата

Проектиране и изпълнение на строителни интервенции незасягащи външният вид на фасадните елементи или на цяла сграда със статут на културна ценност.

Често задавани въпроси

Според чл. 195 от ЗУТ собствениците на сградната собственост са длъжни да я поддържат в безопасно за околните състояние, като при евентуална авария те носят пълна отговорност.

Проектирането и изграждането на нова конструкция е само част от нейният жизнен цикъл. По време на нейната експлоатация, се налагат допълнителни строителни интервенции с цел тя да отговори на бъдещите изисквания предявени към нея или да запази първоначалните си показатели. Стареенето на материалите, слягане в основите, неправилната експлоатация, грешки в проектирането и изпълнението, излагането на агресивни агенти (каквито са солите в почвата и замърсеният въздух), могат да доведат до повреди в конструкцията и облицовъчните елементи. Ненавременната намеса и неправилното отстраняване на появилите се недостатъци, могат да доведат до нуждата от по-скъпи ремонти и/или сериозни материални и физически щети.

Ние предлагаме както индивидуални решения за всеки клиент, така и самото изпълнение на изготвените от нас проекти, правна и документална подкрепа в строителните начинания.

Предимства П

ИНДИВИДУАЛНОСТ

Спецификата на всеки един обект изисква компетентно мнение от конкретен специалист. Затова и задачите при нас се разделят или се решават в екип.

ГАРАНЦИЯ

Качественото проектиране и изпълнение намаляват цената на крайния продукт и гарантират дълъг и безавариен експлоатационен срок за конструкцията.

УСТОЙЧИВОСТ

Точното определяне на моментното и прогнозно състояние на една конструкция дава гаранция за цялостното решаване на всички нейни конструктивни проблеми.

ХАРМОНИЯ

При изборът на видими строителни интервенции, основно изискване към тях е те да запазят или подсилят усещанията за качество, хармония, симетрия и сигурност.

ЛОЯЛНОСТ

Задача номер едно в нашата практика е запознаването на клиента с възможностите за действие с цел максимално удовлетворяване на неговите изисквания.

СИГУРНОСТ

Прилаганите от нас индивидуални решения предлагат оптимално съотношение между качество, срокове и цена, без компромиси в посока на сигурността.