Запечатване на течове

течове метро

Хидроизолации на асансьорни шахти

Изпълнение на хидроизолационни работи в съществуващи асансьорни шахти

При силно нарушена основа на асансьорната шахта се изливат една или две водоплътни замазки, в комбинация със система за последващо инжектиране по контура.

Първоначално състояние в шахтата

След изпълнението на изравняваща подложна замазка и залагане на инжекционна система

Изпълняване на финална водоплътна замазка

Локално запечатване на теч – комбинация от нов водоплътен бетон и инжектиране на околните участъци

Обследване на течове по продължението на столичните метротунели

течове метро
Търсят се евентуалните причинители за течовете на вода през работни и дилатационни фуги. Изследва се състоянието на бетона със следи от извлечен калциев хидроксид.
На база на изготвеното становище е избрана технологията за отстраняване на констатираните недостатъци и удължаване експлоатационния срок на съоръженията.

течове тунел

течове метро софия