Отстраняване пукнатини

пукнатина басейн

Отстраняване пукнатини в частен плувен басейн. Според широчината и местоположението на пукнатините са използвани два метода за запълване – инжектиране и повърхностно запълване след прорязване. Повърхностното запълване е предпочитан метод при „работещи“ пукнатини, когато не е изпълнено конструктивно укрепване на коритото на басейна. Използването на еластични смоли гарантира водоплътност и след известно допълнително отваряне на съществуващите пукнатини.

пукнатина бетон басейн

Причината за появилите се пукнатини е комбинация от неправилно армиране, нисък клас на бетона и подкопаване основите на басейна от течаща вода.

инжектиране пукнатина