Изработка на метални конструкции за укрепване

изработка метална конструкция

Укрепване при премахване на носещи стени в стари къщи

Премахването на носещи стени неминуемо отслабва конструкцията. В повечето случаи, дори стените с дебелина 12см от единични тухли, участват в поемането на натоварване. Това е било предвидено и от проектанта на сградата. Масово строени къщи от миналия век са изпълнявани безскелетно от тухли четворки. Къртенето в тези стени също е опасно и намалява тяхната устойчивост. Отслабването на външни и вътрешни стени в старите сгради трябва да бъде надеждно компенсирано от нови, усилващи елементи. Къртенето на зиварията с цел сливане на помещения, нови врати и прозорци крие реални рискове за сградата и за това следва да бъде изпълнено с особено внимание.

укрепване на отвор в носеща стена

Нашият екип извършва проектиране и изработка на метални конструкции при премахване на вътрешни и външни, носещи стени в стари къщи. Най-често изпълняваните дейности са преподпиране на горна плоча, обрамчване на зидана колона, отваряне и укрепване на допълнителни отвори за врати в носещи стени.

Допълнителна метална колона

Аварийно пореподпиране на греда в ремонтиран апартамент. Запазване на интериора по време на укрепването:

Монтаж на усилващи шини

Усилване на провиснала и напукана стоманобетонна плоча. Увеличаване носимоспособността на плочата. Повишаване надеждността и при очаквано завишаване полезния товар в помещенията над нея.

Подпиране/преподпиране на провиснали балкони и други конзолни издавания на фасадата

допълнително подпиране къща

 

Кои сме ние

Изпълнени проекти

Консултации

Изработване на място на метална конструкция, грунд и боя по проект на възложителя

Екипът ни предлага проектиране, изпълнение и ремонтни денности на метални конструкции. Монтаж на термопанели, LT ламарина. Изплънение на антикорозионна защита, огнезащита и финишни покрития. Възможност за работа на обекти със завишени технологични изисквания, затруднени и зимни условия на работа. Изготвяне и изпълнение на проекти за метални конструкции в кратки срокове и без компромиси в качеството на територията на цяла България.

gotova 3

антикорозионна защита метална конструкция

изработка метална конструкция