Хидроизолации на асансьорни шахти

Изпълнение на хидроизолационни работи в съществуващи асансьорни шахти

При силно нарушена основа на асансьорната шахта се изливат една или две водоплътни замазки, в комбинация със система за последващо инжектиране по контура.

След изпълнението на изравняваща подложна замазка и залагане на инжекционна система и водонабъбваща лента. Възможност за последващо инжектиране по контура с полиуретанова смола.

Премахване на компроментиран бетон и добавяне на мазана хидроизолация по борда в зоната на силна филтрация на вода.

Изпълняване на финална водоплътна замазка

Локално запечатване на теч – комбинация от нов водоплътен бетон и инжектиране на околните участъци

Обследване на течове по продължението на столичните метротунели

Търсят се евентуалните причинители за течовете на вода през работни и дилатационни фуги. Изследва се състоянието на бетона със следи от извлечен калциев хидроксид. Определяне нивото на корозия в армировката. На база на изготвеното становище е избрана технологията за отстраняване на констатираните недостатъци и удължаване експлоатационния срок на съоръженията. Набелязани са участъци подходящи за инжектиране на хидроизолационни смоли и мазана хидроизолация.