Отстраняване пукнатини в частен плувен басейн

Според широчината и местоположението на пукнатините са използвани два метода за запълване – инжектиране и повърхностно запълване след прорязване. Повърхностното запълване е предпочитан метод при „работещи“ пукнатини, когато не е изпълнено конструктивно укрепване на коритото на басейна. Използването на еластични смоли гарантира водоплътност и след известно допълнително отваряне на съществуващите пукнатини.

В конкретния случай, причината за появилите се пукнатини, е комбинация от неправилно армиране, нисък клас на бетона и подкопаване основите на басейна от течаща вода.

Време за ремонт на басейна – един работен ден

Време за влизане в експлоатация – 24ч

Гаранционен срок – 5години