Ремонт на фасадни носещи стени

укрепване на носеща тухлена стена

Запълване на пукнатини и подмяна зидариен разтвор в носещи стени на двуетажна къща

Компроментирана подпорна стена активизира процеси на движение в почвата. Поддаването на подпорната стена става причина за  слягания в ивичните основи на къщата в непосредствена близост.

пропукана подпорна стена

нова подпорна стена

пукнатини в стена на къща

След дублиране на подпорната стена и наблюдения върху развитието на пукнатините по фасадата, се взема решение за възстановяване конструктивната цялост на засегнататата зидария. Процесите на движение, както и циклите замръзване и размръзване през зимните сезони, са компроментирали в дълбочина зидарийния разтвор около образувалите се пукнатини.

ремнт на напукани стени на къща

Мерките за конструктивно възстановяване обхващат целите засегнати участъци. Ръчно и механично премахване на компроментирания варов разтвор и заменянето му в дълбочина с циментов. Аналогична процедура за запълване на пукнатини е приложена и за каменната зидария по периметъра на къщата.

подмяна разтвор на зидария

подменен зидариен разтвор в стена

подменен зидариен разтвор

Запълване на пукнатини в зидария

Конструктивно запълване и запечатване на пукнатини в носещи, тухлени стени на къща.

Запълване на пукнатини в тухлена стена

Запълване на пукнатини в тухлена стена

 

 

Кои сме ние

Изпълнени проекти

Консултации

ремонт на напукана стена