Ремонт на фасадни носещи стени

изработка метална конструкция

Подмяна зидариен разтвор на двуетажна къща

Компроментирана подпорна стена активизира процеси на движение в почвата. Поддаването на подпорната стена става причина за  слягания в ивичните основи на къщата в непосредствена близост.

пропукана подпорна стена

нова подпорна стена

пукнатини в стена на къща

След дублиране на подпорната стена и наблюдения върху развитието на пукнатините по фасадата, се взема решение за възстановяване конструктивната цялост на засегнататата зидария. Процесите на движение, както и циклите замръзване и размръзване през зимните сезони, са компроментирали в дълбочина зидарийния разтвор около образувалите се пукнатини.

20170925_143433
ремонт на зидария

ремонт разствор на цокъл

ремнт на напукани стени на къща

20170928_174205

Мерките за конструктивно възстановяване обхващат целите засегнати участъци. Ръчно и механично премахване на компроментирания варов разтвор и заменянето му в дълбочина с циментов. Аналогична процедура е приложена и за каменната зидария по периметъра на къщата.

подменен зидариен разтвор

подменен зидариен разтвор в стена

Кои сме ние

Изпълнени проекти

Консултации

ремонт на напукана стена