Преминете към съдържанието

Метални укрепвания

Изпълнение на укрепващи метални рамки

Преустройството на сгради често е съпроводено с премахване на цели или части от стени. Най-прилагания метод за укрепване на въпросните отвори е чрез изпълнението на метални, обрамчващи рамки.

Още в началото трябва категорично да изясним един неоспорим факт – металните, укрепващи рамки не могат напълно да компенсират премахването на носещ зид. Особено когато става дума за хоризонтални-земетръсни товари. Приложението им при единични зидове е с голям ефект, но при двойни зидове, без първоначално наличие на отвори, ефектът категорично е недостатъчен. 

Укрепване_сграда_къща_метал

Въпросните рамки успешно поемат основно вертикални, експлоатационни товари. Също така могат да стабилизират околните зидове извън тяхната равнина.

укрепване_вибриращ_под_апартамент
укрепване_отвор_прозорец_мазе
укрепване_отвор_прозорец_сутерен

Особено внимание трябва да се обърне на местата на стъпване на рамките. Те трябва да са в зони над съществуващи стени или други колони. Възможно е да се наложи продължаване на рамките и на долните етажи, когато случая го позволява. В противен случай е възможно така нареченото продънване на плочата, в зоната на стъпване на рамката. 

Изпълнение на укрепващи метални рамки

Стоманата е много подходящ материал за изпълнение на допълнителни укрепвания на съществуващи зидани и стоманобетонни колони, както и за изпълнението на допълнителни такива. Основни предимства са минималното добавяне на тегло към конструкцията, липсата на мокри процеси и бързата работа. Укрепването с метални колони и най-евтиния метод, когато това е приложимо. В някои случаи трябва да се обърне особено внимание на антикорозионната и пожарната защита на новите или укрепващи метални елементи. 

Детайлирането на металните укрепващи елементи е изключително важен и често решаващ елемент за надеждността и носимоспособността на укрепителните системи. Необходимо е задълбочено вникване в натоварванията, деформациите и възможните механизми на разрушение на елементите. 

Металните обтегачи са подходящи най-вече за покривни конструкции склонни към „отваряне“. Металните въжета се натягат предварително с което възпрепятстват бъдещи раздалечавания на носещите греди на покрива. 

укпреване_дървен_покрив
обтегачи_греди_дървен_покрив

реконструкция или укрепване

Ние сме на разположение, за да предложим индивидуални решения за всяка реконструкция или укрепване на сгради, както и да осигурим професионално изпълнение на проектите, които ние създаваме.