метална колона в апартамент

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Проектирането и изграждането на нова конструкция е само част от нейният жизнен цикъл. Често собствениците пренебрегват необходимостта от наложителни конструктивни ремонти по време на експлоатацията на стари сгради. Конструктивните и укрепителни ремонти имат за цел да:

  • отстранят опасни дефекти в сградата
  • повишат нивото на сигурност на конструкцията като я укрепят
  • позволят промени в разпределението, промяна на редназначението, цялостно преустройство, нови отвори за врата и прозорци

Крайната цел е старата сграда да отговори на бъдещите изисквания предявени към нея или да запази първоначалните си показатели.

Стареенето на материалите, слягане в основите, неправилната експлоатация, грешки в проектирането и изпълнението, излагането на агресивни агенти (каквито са солите в почвата и замърсеният въздух), са част от причините за възникването на повреди в конструкцията и облицовъчните елементи. Ненавременната намеса и неправилното отстраняване на появилите се недостатъци крият рискове и могат да доведат до по-скъпи повторни ремонти и/или сериозни материални и физически щети.

Екипът на „Реновирай” предлага широк спектър от дейности, покриващи усилването, възстановяването и реконструкцията на съществуващи строителни конструкции и елементи от тях.
Гаранцията за качество и цена се постига чрез богатия асортимент от усилващи
системи, който ние можем да предложим на нашите клиенти. Спецификата на всеки един обект за реконструкция изисква индивидуален подход в търсене на оптималното решение базирано на конкретните изисквания поставени от клиента.

 

Разработване на конструктивен проект за реконструкция или преустройство

За изготвянето на конструктивен проект за реконструкция е необходимо предварително цялостно или частично обследване на сградата. Алализ на обследването показва техническо и състояние. Данните от облсдването служат за обстоен технико-икономически анализ със сравнение между възможните варианти. За избрания вариант се изготвя техническо задание с предложение за възстановяване, ремонт, усилване, частична или обща реконструкция.

Технико-икономически анализ

В основата на всеки един успешен строителен проект за реконструкция стои добре изготвен технико-икономически анализ. Той следва да отрази проблеми като стойност на ремонта, дълготрайност на получения резултат, надеждност, възможност за бъдещи промени в предназначението, време за извършване на ремонта и икономически фактори свързани с него. В технико-икономическият анализ се прави избор между различни усилващи системи, с цел оптимално постигане на търсените от клиента резултати. В него се включват различни вариантни решения и съпоставка между тях с цел оптимално изпълняване на заложените от инвеститора критерии за краен резултат.

Изискванията към хората, които изготвят строителен технико-икономически анализ , са добро познаване на технологиите в строителството, организационните връзки между строителните процеси и често срещаните трудности при изпълнението на самият проект.

Проект за надстрояване и пристрояване

Често собствениците на по-стари постройки прибягват към тяхното преустройство и увеличаване на полезната застроена площ чрез надстрояване. Усвояването на подпокривното пространство и превръщането му обитаема площ е лесно изпълнимото и е характерно за градските зони. Така, срещу минимална инвестиция, получаваме допълнително жилищно пространство за лично ползване или отдаване под наем. Друг все по-често срещан подход е пристрояването и надстрояването на стари къщи и кооперации, когато параметрите на застрояване за имота го позволяват. Процедурите по разрешителни и строеж, както и изпълнението на реконструкцията, са с редица предимства в сравнение с варианта за разрушаване и изпълнението на ново строителство.

Преустройства и ремонти включващи промени по носещата конструкция на сградата

Това се налага при разширяване, обединяване на два етажа с вътрешна стълба, отваряне на нови врати, приобщаване на балкон, смяна предназначението на помещенията, подмяна на съществуващи настилки с високотехнологични и други. В строителната практика могат да се намерят безброй примери за успешно извършени реновации, превръщащи стари, запуснати къщи в произведения на архитектурното изкуство.

Консултация относно дефекти в сграда, която обитавате или към която имате инвестиционни намерения

Пренебрегването и козметичното “разрешаване” на дефекти в конструкцията на една сграда крие реални рискове. В зони с висока сеизмична активност, към които се причислява и територията на България, рисковете за имуществени и човещи загуби са напълно реални. Доказателство за това са щетите причинени от земетресения за последните 100 години в България. Най-разрушителните от тях са през 1928г. По долината на река Марица се реализира поредица от три разрушителни земетресения, най-силното (второто) с магнитуд 7.0. Събитията предизвикват значителни разрушения в градовете Пловдив, Чирпан и Първомай. Напълно разрушени са 74 000 сгради, загиват около 150 човека и над 1000 са ранени. Към днешна дата, с оглед по-голямата етажност, възрастта и състоянието на старите сгради, както и увеличеното население, подобен магнитуд би довел до много по-тежки имуществени щети и брой жертви.

Повече за първичната диагностика, която всеки собственик може да направи, може да прочетете Тук.

При ремонт или цялостна подмяна на покривна конструкция

Архитектурните решения за усвояването на едно подпокривно поространство са безброй. Само няколко клика в интернет търсачката са достатъчни за да се убедим, че помещението, което толкова години стои като ненужна складова площ за стари вещи, може да се превърне в пълноценно място за живеене, творческа дейност или отдих от натовареното ежедневие. По ред естетически и икономически причини, запазването на оригиналната покривна конструкция, изградена от стари, масивни греди, е широко предпочитан избор сред собствениците. Старият покрив обаче освен ремантика, крие и слаби места. Неговият ремонт не се изчерпва с евентуалната подмяна на хидроизолацията и дъсчената обшивка.

Задължително условие при усвояването на подпокривното пространство е предварителната консултация с инженер-конструктор, който да направи обстоен оглед на основната конструкция на покрива. Особено уязвими места се явяват връзките между елементите и гредите, умокряни регулярно през годините. Качественият ремонт гарантира дългогодишна сигурност и удобство за обитателите – нещо изключително важно, когато говорим за едно от най-слабите места в една къща, а именно покривът.

Проект и изпълнение на нови отвори за врати

В последните години битът на хората се променя с изключителни темпове. Масово навлизат нови електроуреди, различни схеми за обзавеждане, модерни архитектурни решения. Всичко това трябва успешно да се впише в нашите стари къщи или кооперации, строени в едно вече отминало време. Малките прозорци в старите къщи, липсата на директна връзка между помещенията или към дворното пространство, силно ограничават ергономичността на нашият дом. За щастие, реконструкцията включваща избиването и отварянето на светли пространства за врата или прозорец е напълно възможна в голяма част от случаите. Дори когато отвора се намира в носеща тухлена или стоманобетонна стена от сградата. Това, разбира се, може да стане само с одобрен проект изготвен от инженер-конструктор с опит в областта на преустройствените ремонти и добре запознат с работата на различните видове стоманобетонни и зидани/тухлени конструкции.