cimentacia

циментация в основите на сгради

Кога се изпълнява циментация на почвата

Инжектирането на циментов разтвор е подходящо за стабилизиране на почвата под фундамента на сградата. С вкарването на циментово мляко в порите на почвате се цели тяхното запълване и „слепване”. Крайният резултат е една значително по-здрава земна основа, неподдатлива или слабо поддатлива на последващо повторно разуплътняване.

Кога е приложимо циментовото инжектиране в основите

Циментовите инжекции са подходящи за повечето почви в България. Необходима е известна пориозност на почвата, както и възможност за набиване на ланцентните накрайници до желаната дълбочина за инжектиране. За различните случаи се търси пълна циментация на зоната под фундаментите или образуване на силно заздравени зони под и около тях.

Има ли допълнителни ограничаващи циментацията фактори

За да се приложи този метод е силно желателно първо да се извърши геоложко проучване на терена. Резултатите от него категорично показват приложимостта на метода, прогнозните количества цимент, гъстотата на инжекционните точки и дълбочината на инжектиране. Геоложкото проучване дава яснота и за вероятният процент сигурност от стабилизрането на почвата.