cimentacia

циментация в основите на сгради

Кога се изпълнява циментация на почвата

Инжектирането на циментов разтвор е подходящо за стабилизиране на почвата под фундамента на сградата. С вкарването на циментово мляко в порите на почвате се цели тяхното запълване и „слепване”. Крайният резултат е една значително по-здрава земна основа, неподдатлива или слабо поддатлива на последващо повторно разуплътняване.

Кога е приложимо циментовото инжектиране в основите

Циментовите инжекции са подходящи за повечето почви в България. Необходима е известна пориозност на почвата, както и възможност за набиване на ланцентните накрайници до желаната дълбочина за инжектиране. За различните случаи се търси пълна циментация на зоната под фундаментите или образуване на силно заздравени зони под и около тях.

Има ли допълнителни ограничаващи циментацията фактори

За да се приложи този метод е силно желателно първо да се извърши геоложко проучване на терена. Резултатите от него категорично показват приложимостта на метода, прогнозните количества цимент, гъстотата на инжекционните точки и дълбочината на инжектиране. Геоложкото проучване дава яснота и за вероятният процент сигурност от стабилизрането на почвата.

Какво не препоръчваме да се предприема при констатирани движения на основите

За разлика от използването на торкрет бетон, инжектирането под основите на циментов разтвор решава проблема, а не бори следствието. Ако почвата под сградата е слаба, пръскането на фасадата с бетон ще има краткотраен ефект. Напкуването неминуемо ще продължи поради огромната тежест която новият слой торкрет бетон няма как да поеме. Като допълнителен недостатък, торкретирането значително утежнява конструкцията и създава по-големи натоварвания в основите и под тях.  

Съвети от познати, дори и това да бъдат редови строителни инженери, също често не са добра идея. Избирането на типа укрепителни мерки за спасяването на потъваща сграда е сложна задача. За правилното и решаване е необходимо събирането на информация относно типа на фундиране, почвените характеристики, водния хоризонт, състоянието на сградата. Сляпото изпълнение на „пети“ и обрамчващи пръстени много често води дори до отрицателен ефект. Теглото на сградата се увеличава значително над допустимото за почвата. Веднъж изпълнени, тези мерки са необратими или изключително скъпи за корекция.

В заключение

As a final conclusion, it can be summarized that the settlement of the foundations is a complex process with many possible causes and solutions. The research activities in the initial stage, together with the design, are the most important moments for which no money should be saved. Sometimes the sums for strengthening and drainage are high, but this should not stop the owners from taking measures to preserve their real estate and secure their houses against accidents. Postponement of building reinforcement activities leads to increased damage, significant additional costs, risks and undesirable consequences.

 

You can contact us for assistance in diagnosing the building, preparing a project for fortification activities, as well as their subsequent implementation.  

 

За контакт с нас: 

+359885241810 

 

Автор: д-р инж. Теодор Тодоров