Skip to content
Articles

CAPILLARY INCREASE OF GROUNDWATER. CONSEQUENCES AND SOLUTIONS

Какво представлява капилярното покачване на вода в сградата?   Процесът капилярно покачване се изразява в издигането на вода през стените на мазето или други подземни

Read more
Articles

7 BASIC CONCEPTS OF ZUT THAT EVERYONE SHOULD KNOW

Какво означава поземлен имот? Част от територия с определени с граници, съобразно акт за правото на собственост. Всеки поземлен имот има уникален за страната кадастрален идентификационен номер.

Read more
Articles

THE OLDEST REMAINING HOUSES IN GABROVO DISTRICT

Статията е извадка от публикация на автора в списание „Българска етнология” . То е рецензирано издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките. Статията разглежда

Read more
Articles

DEVELOPMENT OF CONSTRUCTION MANAGEMENT

The rapid development of the industries requires adequate changes on the part of the management models in the construction industry. Open international markets for goods and labor are changing in general

Read more