За какво да внимаваме при покупката на стара къща

реновиране къща

За какво да внимаваме при покупката на стара къща

Покупката и ремонта на стара къща се прави с цел инвестиция или най-често за лично ползване. Наблюдава се тенденция бъдещите собственици да правят своя избор за ново жилище на база местоположение и цени за квадратен метър и последващ козметичен ремонт. Не са малко случаите обаче, в които първоначалния бюджет бива сериозно натоварен от появили се в последствие конструктивни дефекти на новата придобивка. Независимо от бъдещите намерения на купувача, състоянието на сградата се явява определящо за цената, която той би следвало да плати за нейното закупуване. Част от дефектите в старите къщи са видими и лесно могат да бъдат забелязани. Понякога те биват умело прикрити от продавача с цел увеличаване продажната цена на имота. В други случаи, дефектите и повредите са откриваеми само от добре запознат специалист. В следващите редове ще се спрем на най-често срещаните проблеми при покупката на стара къща и тяхната роля при вземане на крайното решение за покупка.

Състояние и покритие на покривната конструкция

Предвид средната цена за ремонт (около 15лв/м.кв.) или подмяна на покривната конструкция (70лв/м.кв), е задължително да се обърне особено внимание на състоянието на покрива. Следи от течове и изгнила дървесина говорят за немалки допълнителни разходи, които би следвало да предвидите след покупката на имота.

Не са рядкост случаите, когато по-продължителни течове в покрива са засегнали подовата конструкция на долните етажи. Често продавачите скриват тези „подробности” със стар килим или балатум непосредствено под мястото на теча.

Носеща конструкция на сградата

Според статистика на Национален статистически институт, 1447 012 постройки в страната са със зидана/тухлена носеща конструкция. Около 90% от тях са на един или два етажа. Вероятността при покупка да сте попаднали на такава сграда е почти 100%. За какво трябва да внимаваме при избора на такава къща? Избягвайте покупката на сгради с таван тип „пруски свод” или наличие на „къси” колони.

      pruski svod kysa kolona

Наличието на такива елементи прави сградата особено чувствителна при земетръс.

Къщите с междуетажни плочи от дървен гредоред също крият опасности при земетръс, особено когато са на повече от два етажа, с високи тавани и големи помещения. Изборът на правилна система за усилване и изготвянето на ценова оферта за нея може да бъде направена само след консултацията с експерт в областта.

проблем гредореди

plocha gredored

Видими дефекти в конструкцията

Основните причини за дефекти в старите къщи са свързани с:

 • намаляване във времето качествата на носещите материали

  В следствие от продължителни цикли на замръзване-размръзване, химически агенти, пряко слънцегреене, омокряне от атмосферни или капилярни води, носимоспособносста на строителните материали намалява.При зиданите конструкции този ефект се изразява в повърхностно обрушване в тухлите и разтвора;

 • претоварване на отделни елементи

  Това състояние на вертикалните колони или стени може лесно да се предположи при наличие на „изтласкване“ на парчета от зидарията;

napukana zidaria

 • неравномерни слягания на фундаментите

  Предизвикат коси и вертикални еднопосочни пукнатини. Освен визуалните недостатъци, този процес поражда големи допълнителни усилия в носещите елементи. При слягане на фундаментите, ремонтът е скъп и често излиза нерентабилен;

slqgane fundamenti

 

 • висока влажност

  Високата влажност може да се появи навсякъде, като най-често можем да я срещнем в подземните помещения на къщата. Тя е съпроводена от нарушен външен вид на засегнатите от влагата места, развитие на нездравословни мухълът и плесен. Дългосрочните конструктивни последици от влагата са корозия и намаляване носещата способност и на метални и неметални строителни материали;

visoka vlaga maze

 • наводнения;

kashta navodnenie

 • земетръсни въздействия

  Конструкциите пострадали от земетръсни въздействия имат характерни коси, двупосочни пукнатини, най-често по вертикалните елементи.

kashta zemetresenie

 Ремонтните дейности за отстраняването им са с висока стойност и понякога може да се окажат нерентабилни. За съжаление, преди продажбата на такива къщи, често се наблюдава умишлено прикриване на засегнатите участъци.

Качество на строителството

Статистика на причините, довели до дефекти, повреди и аварии на конструкции на сгради за периода 1966-2013, показва като основен причинител грешки при изпълнението.

статистика повреди сгради

При първоначален оглед на една стара къща могат да се разглеждат като сериозен недостатък:

 • недостатъчното вибриране на бетонната смес при изливане;

vibrirane beton

 • недостатъчно покритие на армировката;

 • разслояване на бетонната смес;

 • неправилно дозиране компонентите на бетонната смес;

 • „навлизане” на плътни тухли в колоната;

kolona tuhli

В отделни случаи тези недостатъци са поправими, друг път – не. При всеки случай ремонта им от новите собствениците не бива да се пренебрегва.

Като „допустими”, но нежелателни дефекти, могат да се посочат липсата на вертикална фуга между тухлите и тяхната нееднородност по цвят, показваща ниско качество на тухлите.

fuga tuhli

Строителство на калкан

Строителството на калкан позволява развиването на по-висока плътност на застрояване. Когато обаче става дума за отделни сгради на над три етажа, трябва да се спазват задължителни конструктивни изисквания, гарантиращи тяхната сигурност при земетръс.

Основното, на което трябва да се обърне внимание, е разстоянието между стените на калкана да е поне 7-10см и да липсват разминавания във височина на етажните плочи. Различната собствена честота на трептене на сградите по време на земетресение би могла да доведе до удари между тях, най-грубо казано. Ефектът от едно такова взаимодействие засяга вертикалните им елементи и е силно разрушителен.

къща земетръс

В световен мащаб продължават да се изготвят и въвеждат нови норми за проектиране, усилване и консервиране на зиданите конструкции. Постоянният технологичен напредък в тази област дава възможност на собствениците да удължат живота на тяхната сграда и същевременно да повишат нейната експлоатационна сигурност. Постепенно тези тенденции навлизат и в нашата строителна практика, намалявайки цената за ремонт, без да се жертва от качеството.

Нашият екип извършва консултации на място. Не се колебайте да се свържете с нас!

Обадете се