avariino ukrepvane

АВАРИЙНО УКРЕПВАНЕ НА СГРАДА

Renovirai.com предлага проектиране и изпълнение на аварийно укрепване на строителни конструкции. Нашите експерти конструктори изготвят в най-кратък срок строителната документация, необходима за укрепването на силно застрашени сгради и други строителни конструкции.

Основни принципи, които прилагаме при аварийното укрепване на сгради, са:

 • ненарушаващи конструктивната цялост на сградата укрепителни мерки;
 • проектът за аварийно укрепване не трябва да възпрепятства следващи ремонтни дейности;
 • премахването на аварийното укрепване следва да не компрометира вече укрепената сграда;
 • при проектирането на укрепителните мерки, в максимална степен се предвиждат съпътстващи опасности;
 • при аварийни състояния, причинени от движения на основите и активизиране на свачища, под внимание се вземат и метеорологичните условия;
 • големината на щетите може да наложи прекъсване на електрозахранването и водоподаването към обекта. При такива ситуации, за нуждите на аварийното укрепване, се предвиждат алтернативни източници;
 • дълготрайността на аварийното укрепване трябва да е достатъчна. Времето, предвидено като живот на временното укрепване трябва да послужи за по-подробно обследване на проблема, за проектиране, административно придвижване и изпълнение на укрепването;
 • ако се прецени, че сградата не подлежи на възстановяване, предприетите мерки следва да служат само за периода на безопасно извеждане на сградата от експлоатация. За този период се изготвя и план за безопасна логистика на вещи и оборудване, подлежащи на „спасяване“ от сградата;
 • максималната стойност на укрепителните мерки зависи от стойността на укрепваната конструкция;
 • премахването на аварийното укрепване също не трябва да е излишно трудно и скъпо;
  изпълнението се извършва при завишени мерки за сигурност;
 • изпълнението се извършва с приоритет пред другите, вече започнати проекти.

Може да се обърнете към нас за съдействие при нужда от конкретна информация свързана с вашата сграда. Не се колебайте да ни потърсите!