Нов живот за твоята конструкция
Renovirai.com предлага услугите на водещ екип от доказани експерти в сферата на реконструкцията, укрепването и възстановяването на строителни конструкции и елементи от тях.
Укрепване и реконструкция на сгради
„Реновирай” предлага широк спектър от дейности, покриващи усилването, възстановяването и реконструкцията на съществуващи строителни конструкции, на всички етапи от един строително-инвестиционен проект.
Предишна
Следваща

НАШИТЕ УСЛУГИ

Екипът предлага консултации на място за сгради с проблеми в конструкцията. Потърсете ни при пропадане на основите, напукани стени или плочи. Наш инженер-конструктор изпълнява огледи в цяла България.

„Реновирай” предлага широк спектър от дейности, покриващи усилването, възстановяването и реконструкцията на съществуващи сгради. От проектирането до изпълнението.

На базата на цялостен оглед на Вашата строителна конструкция, наличната строителна документация и след анализ за състоянието й се предлага решение за висока безопасност и удължаване на експлоатационния й срок.

КОНСУЛТАЦИИ
УКРЕПВАНЕ НА СГРАДА
ОБСЛЕДВАНЕ НА СГРАДА
ИЗРАБОТКА НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ
ГЕОДЕЗИЧЕСКИ УСЛУГИ
5
АВАРИЙНО УКРЕПВАНЕ НА СГРАДА

Прилагане на усилващи системи, увеличаващи сигурността на сградата, удължаване на експлоатационния живот, увеличаване на полезната площ или натоварването, промяна в предназначението на помещенията.

Геодезическите услуги се извършват от екип опитни и квалифицирани инженер геодезисти, притежаващи проектантска правоспособност и удостоверение за дейности по кадастър. Зе целта те са оборудвани с GPS приемници, тотални станции, електронни нивелири и лицензиран софтуер за обработка на данните

Предлагаме изготвяне на проекти за аварийни укрепвания и тяхното изпълнение в най-кратки срокове. Съдействаме при нормативното оформяне на документите.

Проектирането и изграждането на нова сграда е само част от нейния жизнен цикъл. По време на експлоатацията често се появява нуждата от преустройство, укрепване или реконструкция. Целта е тя да отговори на бъдещите изисквания на собствениците, предявени към нея. Най-честите причини, налагащи укрепване на старите сгради, са стареене на материалите, слягане в основите, неправилна експлоатация, грешки в проектирането и изпълнението, излагане на агресивни агенти (каквито са солите в почвата и замърсеният въздух).
Те могат да доведат до повреди в конструкцията и облицовъчните елементи. Ненавременната намеса и неправилното отстраняване на появилите се дефекти, могат да доведат до нуждата от по-скъпи ремонти и/или сериозни материални и физически щети.
Ние предлагаме както индивидуални решения за всяка реконструкция или укрепване, така и самото изпълнение на изготвените от нас проекти. Също така може да съдействаме при нужда от правна и документална подкрепа в строителните начинания.
Предишна
Следваща

Нашите проекти

35-11
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЪЩА
cover-hi-12
ЦИМЕНТАЦИЯ В ОСНОВИТЕ НА СГРАДИ
40-1
ГЕОДЕЗИЧЕСКИ УСЛУГИ
cover-1
РЕМОНТ НА ФАСАДНИ НОСЕЩИ СТЕНИ
METALN
МЕТАЛНИ УКРЕПВАЩИ КОНСТРУКЦИИ
stefan-stombolov_zaglavna-1
РЕКОНСТРУКЦИИ НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

Предимства

Индивидуалност

Спецификата на всеки един обект изисква компетентно мнение от конкретен специалист. Затова и задачите при нас се разделят или се решават в екип.

Гаранция

Качественото проектиране и изпълнение намаляват цената на крайния продукт и гарантират дълъг и безавариен експлоатационен срок за конструкцията.

Устойчивост

Точното определяне на моментното и прогнозно състояние на една конструкция дава гаранция за цялостното решаване на всички нейни конструктивни проблеми.

Хармония

При избора на видими строителни интервенции, основно изискване към тях е те да запазят или подсилят усещанията за качество, хармония, симетрия и сигурност.

Лоялност

Задача номер едно в нашата практика е запознаването на клиента с възможностите за действие с цел максимално удовлетворяване на неговите изисквания.

Сигурност

Прилаганите от нас индивидуални решения предлагат оптимално съотношение между качество, срокове и цена, без компромиси в сигурността.

Новини