Преминете към съдържанието

Нови бетонни плочи в сутерени и на ниво терен

Сутерените на старите къщи често са без изпълнени подови плочи. В масовия случай основата е почва или слаба, неармирана, напукана замазка. Изпълнението на нова, водоплътна плоча може да бъде комбинирано с добавянето на нови фундаменти и укрепване на основите. При необходимост. 

При наличие на слаба спойка между камъните в основите, от новата подова плоча могат да се оставят „чакащи“ арматурни железа за изпълнение на укрепващи зида бордове. Въпросните бордове служат за допълнителна защита и от проникването на вода в сутерена.

В случай на мека почва, основата трябва да бъде предварително уплътнена чрез трамбоване. За по-слабите конструкции – вече напукани къщи, трамбоването трябва да бъде предшествано с временно преподпиране на плочите или гредореда. Трамбоването на почвата е свързано с големи вибрации натоварващи допълнително сградата. 

реконструкция или укрепване

Ние сме на разположение, за да предложим индивидуални решения за всяка реконструкция или укрепване на сгради, както и да осигурим професионално изпълнение на проектите, които ние създаваме.