Преминете към съдържанието

Възстановяване и укрепване на носещи стени

Запълване на пукнатини и подмяна зидариен разтвор в носещи стени на двуетажна къща

укрепващ_допълнителен_зид_къща
укрепващ_допълнителен_зид_къща

Компроментирана подпорна стена активизира процеси на движение в почвата. Поддаването на подпорната стена става причина за  слягания в ивичните основи на къщата в непосредствена близост.

След дублиране на подпорната стена и наблюдения върху развитието на пукнатините по фасадата, се взема решение за възстановяване конструктивната цялост на засегнататата зидария. Процесите на движение, както и циклите замръзване и размръзване през зимните сезони, са компроментирали в дълбочина зидарийния разтвор около образувалите се пукнатини.

Мерките за конструктивно възстановяване обхващат целите засегнати участъци. Ръчно и механично премахване на компроментирания варов разтвор и заменянето му в дълбочина с циментов. Аналогична процедура за запълване на пукнатини е приложена и за каменната зидария по периметъра на къщата.

Ръчно запълване на пукнатини в зидария

Конструктивно запълване и запечатване на пукнатини в носещи, тухлени стени на къща. Пукнатините са в следствие от свлачищни процеси, овладяни чрез изпълнение на завесен дренаж, по геоложки предписания. Запълването е с варо-циментов разтвор, близък по якост с оригиналния. 

напукана_стена_къща запълване_пукнатини_къща
напукана_стена_къща запълване_пукнатини_къща

Машинно запълване на пукнатини в зидария

Машинно запълване на фуги между камъните, в дълбочина. Поради големия обем работа и голямата дълбочина на каверните в каменната зидария, запълването се извършва с машина. Използваният разтвор е с по-висока якост, в съответствие с якостта на зидарийните тела/камъни. Запълването на празните места придава значително по-висока якост на каменния зид. Респективно и на цялата къща.

шприцоване_каменна_зидария

Подпиране на слаб зид от вътрешната страна

Комбинацията от голям земен натиск от външната страна на стената и липсата на зидариен разтвор между камъните е довела до разместване на стени в сутерена. Каменните основи в мазето са се изкривили в посока вътрешните помещения. В допълнение, над тях се намират три жилищни етажа. Решението е слабо армиране, кофраж и запълване на празнините между камъните чрез наливане и старателно вибриране (уплътняване) с дребнозърнест бетон. 

армиране_стара_зидария пояс_зидария_мазе

Армиране и префугиране на напукана от Пернишкото земетресение стена

По време на Пернишкото земетресение от 2012 г., стената претърпява сериозно диагонално напукване и деградация в носещата и способност. Чрез приложения метод на укрепване, нейната носимоспособност за поемане на сеизмични товари е увеличена около два пъти, спрямо първоначалната, преди земетресението. Методът се изразява в двустранно прорязване на фугите между тухлите, измиване и поставяне на арматурни пръти. Прътите се замонолитват във фугите чрез „силен“ циментов разтвор. Процедурата отнема един ден. 

армиране_стена_стара_къща
армиране_напукана_стена_къща

реконструкция или укрепване

Ние сме на разположение, за да предложим индивидуални решения за всяка реконструкция или укрепване на сгради, както и да осигурим професионално изпълнение на проектите, които ние създаваме.