Преминете към съдържанието

Подпиране на провиснали и вибриращи плочи

Вибрация и провисване са нормални и очаквани явления в стоманобетонните плочи. Въпреки това, те трябва да бъдат в допустими граници. От проектантска гледна точка, за сигурността на подовите конструкции, е необходима значително по-малка коравина на елементите, от тази с която те се проектират. За да се постигне желания комфорт при използване на сградата обаче, се налага конструкциите да бъдат значително по-„здрави“. С две думи – за да са удовлетворят изискванията на обитателите за комфорт, подовите плочи се проектират и изпълняват с по-висока носимоспособност от необходимата за сигурността на конструкцията.

подпиране_бетонна_плоча
шиниране_вибрираща_плоча

Кога се появява недопустимо провисване, вибрация, напукване или комбинация от трите?

подпиране_слаба_плоча_къща

Вариантите за укрепване на вибриращи, провиснали и напукани плочи са според конкретния случай. За еднофамилни сгради, най-честите дефекти са недостатъчна дебелина на плочата и недостатъчен процент армиране. Не рядко в комбинация с напреднали процеси на корозия в армировката и деградация на бетона. 

Като най-бърз, често и най-евтин подход, тези дефекти могат да се компенсират чрез поставяне на стоманени греди под компроментираните плочи. При наличие на корозия се предвижда и конструктивно саниране на армировката с ремонтен разтвор.

Укрепване на „слаба“ плоча може да се наложи и при премахване на носещ зид под нея. Подобни преустройства трябва да се съобразят с цялостната сеизмична осигуреност на сградата. Добавянето на стоманени греди под плочите не възстановява загубената от премахването на стена коравина на конструкцията в хоризонтално направление.

Повече за негативните ефекти при премахване на стени може да прочетете тук.

реконструкция или укрепване

Ние сме на разположение, за да предложим индивидуални решения за всяка реконструкция или укрепване на сгради, както и да осигурим професионално изпълнение на проектите, които ние създаваме.