Преминете към съдържанието

Подпорни стени

Подпорните стени служат най-общо за задържане на почвените маси на различни нива. За подпорни стени над 1,5м е силно препоръчително това да стане след изпълнение на геоложко проучване и изготвяне на проект от инженер-конструктор. Подпорните стени могат да се изпълняват и на ниво терен с цел укрепване на свлачищни процеси. Поради тяхната водоплътност, трябва да се обърне особено внимание на нуждата и вариантите за отвеждане на подпочвените води. С което драстично се редуцира земния натиск върху конструкцията, предотвратява се евентуално „завиряване“ при горната страна на стената и се удължава значително нейния експлоатационен срок. 

играждане_подпорна_стена
направа_подпорна_стена
здрава_подпорна_стена

В някои случаи е възможно възсановяването/изправянето и укрепването на вече наклонени и компроментирани подпорни стени. Подобни решения могат да постигнат икономия на природни ресурси над 90% и финансови ресурси до 70%

реконструкция или укрепване

Ние сме на разположение, за да предложим индивидуални решения за всяка реконструкция или укрепване на сгради, както и да осигурим професионално изпълнение на проектите, които ние създаваме.