Преминете към съдържанието

Реконструкция на сгради

Реконструкциите на съществуващи сгради почти винаги са съпроводени със засягане на носещи елементи от конструкцията. И по-точно с премахване на носещи стени. Подобни промени задължително се съгласуват със специалист в областта на реконструкциите, който може да бъде единствено инженер-конструктор с необходимия опит в областта. Негативите от зле проектирани преустройства се осъзнават едва когато стане авария, най-често причинена от земетръсно въздействие. За съжаление, в масовата практика се наблюдават реконструирани сгради показващи значителни дефекти дори при експлоатационно състояние.

укрепваща_рамка_къща
метални_рамки_реконструкция_къща

Като обобщение на систематизираното по-горе може да се заключи, че премахването на стени е опасен процес с потенциално големи материални и нематериални щети. Особено при следващото по-голямо земетресение. Подобни промени е силно желателно да се избягват при многоетажните конструкции, особено на по-долните етажи. Еднофамилните къщи също да бъдат подлагани на адекватен анализ преди да се пристъпи към „бутане“ дори на привидно „неносещи“ зидове. 

 

И все пак, ако анализът покаже че това е възможно и не застрашава сигурността на конструкцията, за да се минимизира ефектът от премахването на стени, е необходимо те да бъдат заместени с добре проектирани укрепителни системи. Най-често те се изпълняват от стоманени профили и крепежни елементи със сертифицирани механични показатели.

укрепване_избиване_стена_къща

Детайлирането и качеството на изпълнение играят ключова роля в крайния резултат от укрепването. Металните укрепителни системи са особено уязвими към дребни грешки в процеса на изпълнение. Поради което е нужен непрекъснат строителен контрол във всяка фаза на строителния процес. 

реконструкция или укрепване

Ние сме на разположение, за да предложим индивидуални решения за всяка реконструкция или укрепване на сгради, както и да осигурим професионално изпълнение на проектите, които ние създаваме.