Преминете към съдържанието

Ремонти и подменяне на гредоред

Подовите конструкции от гредоред има едно основно предимство – леки са. За това решението за подмяната на гредоред, с около 5 пъти по-тежка стоманобетонна плоча, трябва да направи след оценка от инженер-конструктор с опит в укрепителните дейности. Също така ремонтът на съществуващ гредоред е в пъти по-екологичното решение пред подмяната му с един от най-големите замърсители в глобален мащаб – бетона. 

Разбира се, дървения материал има и значителни минуси. Предразположението му към гниене при омокряне или наличието на дървеници могат да доведат до състояние негодно за експлоатация. При повечето случаи от практиката се налагат само частични ремонти на засегнатите участъци или допълнително преподпиране на гредореда. След което той може успешно да продължи да изпълнява първоначалната си функция. 

Също така дървения материал в гредоредите е силно горим материал, а подовата конструкция от дърво пропуска свободно шумове с всякаква честота. Добавянето на плътна, каменна вата е относително евтино решение, което значително намалява тези негови дефекти. 

Моментите в които гредоредът се „отваря“ и носещите греди са видими от всички страни е много подходящ за неговата обработка. Най-вече против насекоми вредители. Поради нееднородната структура на дървото и възможните течове от покрива в миналото, може да се очаква някои греди да са в отлично състояние, други да показват съществени дефекти. За което най-рентабилното решение е подмяна или дублиране. 

реконструкция или укрепване

Ние сме на разположение, за да предложим индивидуални решения за всяка реконструкция или укрепване на сгради, както и да осигурим професионално изпълнение на проектите, които ние създаваме.