укрепване_сграда

Укрепване на сутерен от сграда

Монолитните сгради нямат нужда от никаква поддръжка през годините на експлоатация. Това твърдение не може да бъде по-далече от истината. И въпреки това, когато се загледаме в обкръжаващата ни действителност, ясно се очертава голям проблем. Именно липсата на всякаква поддръжка на конструкциите на сградите. Дори по-лошо! Масово те биват преустройвани чрез премахване на носещи стени, включително и на партерните етажи. Ако се все пак се абстрахираме от последното, какво може да представлява поддръжката на една вече изградена сграда? 

На първо място – поддръжка на сухи подземни и подпокривни помещения. Един от най-големите врагове на градивните материали, след огъня, е водата. Деградацията на в бетона и армировката водят до съществено редуциране в носимоспособността, респективно и в сигурността на сградите които обитаваме. При целогодишна филтрация на вода през основите са нужни по-малко от 10 години за да констатираме почти изцяло корозирала армировка и клас на бетона В10, спаднал от проектния В25. 

укрепване_сграда

Подобен е случая на сградата от снимките. Висока влажност в помещенията в дълъг период от време – десетилетия. Стига се до пълна корозия в армировката на някои плочи. Единствените причини те да не аварират е малкият им размер и изключително високият първоначален клас на бетона – над В50. Ако един от тези фактори не беше изпълнен, е щяло да се стигне до авариране на някоя от плочите. За щастие собствените взимат решение за укрепване на целия сутерен преди това да се случи. Изготвен е проект, който минава през съгласуване в общината. Избира се надзорна фирма и укрепването се изпълнява успешно в рамките на 4 седмици. Освен укрепителните дейности са изпълнени хидроизолационни инжекции с полиуретанова смола които се оказват изключително успешни в случая. Не само водата, но и влагата е изцяло елиминирана от подземните помещения на сградата. 

Положителни аспекти на укрепването с метални елементи в сутерен:

Негативни страни на укрепването с метални елементи в сутерен:

реконструкция или укрепване

Ние сме на разположение, за да предложим индивидуални решения за всяка реконструкция или укрепване на сгради, както и да осигурим професионално изпълнение на проектите, които ние създаваме.