Skip to content

Drainage systems

Изпълнение на дренажни системи - дренажи

Най-честата функция на дренажните системи, или така наречените дренажи, е отвеждането на подпочвената вода от основите на сградите. Чрез осушаване на основите се постигат няколко положителни ефекта.

дренаж_влажно_мазе
стабилизиране_склон_дренаж

Сухи подземни помещения

Дренажа е най-надеждния и дълготраен начин за постигане на сухо мазе. Той е особено рентабилен при строителството на нови къщи, още на етап нулев цикъл. Възможно е да бъде изпълнен и за съществуващи сгради.

Стабилизиране на почвата под основите

Някои типове почва са склонни към значително „омекване“ при овлажняване/намокряне. Правилно изпълнен дренаж гарантира суха почва до дълбочината на най-долната му зона. Трябва да се отбележи, че ефектът от дренирането намалява с отдалечаване от дренажната система. Този фактор трябва да се вземе предвид при проектирането, спрямо конкретния случай. 

Подобряване условията в които се намират материалите на сградата

Подземните части на сградата често са в условия на висока влажност. Това е особено неблагоприятно в зимните месеци, когато зоните на стените на ниво терен замръзват в навлажнено състояние. Водата в тях замръзва и увеличава обема си, което бавно и циклично разрушава структурата на градивните материали. 

Друго много важно приложение на дренажите е стабилизиране на свлачищни склонове. Тяхното осушаване повишава механичните характеристики на почвата и намалява значително общото тегло на почвата преди и след дренажа. Силно препоръчително е изпълнението на подобни решения да бъде предхождано от геоложко проучване. Анализът на резултатите от геоложкия доклад могат да оптимизират обема на работа, както и да повишат значително надеждността на крайния резултат. Препоръките на геолога включват разположение на дренажа, дълбочина и очакван ефект след изпълнението. Не всички случаи на свлачищни процеси са еднакви и не бива да се подхожда еднотипно, без достатъчно информация. 

реконструкция или укрепване

Ние сме на разположение, за да предложим индивидуални решения за всяка реконструкция или укрепване на сгради, както и да осигурим професионално изпълнение на проектите, които ние създаваме.