Skip to content

Нови отвори в стоманобетонни плочи

Обособяването на стари, вилни къщи в такива за постоянно живеене често е съпроводено с изграждането на функционална, вътрешна връзка между етажите. Друг случай в който се налага избиването на отвор в плоча или гредоред е приобщаването на подпокривното пространство в използваемото РЗП на сградата. При подобни преустройства е необходимо да се обърне особено внимание на типа конструкция, близостта на колони и шайби до отвора, размерите на плочата и разположението на армировката в нея. Понякога, дори и малки отвори, могат да застрашат целостта на сградата при земетресение.

Добавянето на вътрешно стълбище е възможно и при къщи с гредоред. Най-лесния начин е отворът да бъде разположен успоредно на носещите греди. В някои случаи се налага допълнително укрепване на прекъснатите елементи, за да се предотврати провисване на пода около отвора. 

реконструкция или укрепване

Ние сме на разположение, за да предложим индивидуални решения за всяка реконструкция или укрепване на сгради, както и да осигурим професионално изпълнение на проектите, които ние създаваме.