Skip to content

Подпиране на провиснали балкони

Приобщаването на балконите към затвореното пространство на жилището, неминуемо е съпроводено със значително увеличаване на полезния товар на конструкцията. Тези допълнителни товари не са взети предвид при първоначалното проектиране на сградите. Разбира се, повечето строителни конструкции имат заложен сериозен резерв в носимоспособността, но не са малко случаите на ниско качество в изпълнението, които изчерпват заложеното в проекта презапасяване. Практиката показва масово провисване на балкони още преди те да са натоварени с допълнителни зидове, дограма, гранитогрес и домакински уреди. Общото допълнителни тегло за стандартен балкон може да надхвърли 1500кг, като основната тежест е съсредоточена в края на балкона. Това прави подобни реконструкции особено опасни по време на земетръсни въздействия. 

Най-класическият и надежден метод за подсигуряване на провиснали балкони, или усвоени такива е чрез подпиране от долната страна. 

Повече за признаците и решенията за укрепване на балконите може да прочетете тук.

реконструкция или укрепване

Ние сме на разположение, за да предложим индивидуални решения за всяка реконструкция или укрепване на сгради, както и да осигурим професионално изпълнение на проектите, които ние създаваме.