Skip to content

Укрепване на колони

Колоните са елементи поемащи значителен вертикален товар и тяхното състояние е от решаващо значение за сигурността на сградата. Най-често срещаните видове колони, според градивния материал, са:

  • стоманобетонни колони;

  • зидани колони;

  • метални колони.

Признаците за дефицит в тяхната носимоспособност са различни. Наличие на пукнатини, наклоняване, разслояване (вертикални пукнатини или отделяне на парчета от материала), издуване, видима корозия и други, са ясен признак за проблем. А проблемите със сигурността на колоните могат да доведат до тежки аварии. Понякога и мигновени.

При съмнения за сигурността на носеща колона от сградата е важно незабавно да се обърнете към специалист. При необходимост от по-задълбочено обследване, анализ на ситуацията, разрешително за авариен ремонт, събиране на средства и други времеемки дейности е важно да се изпълни временно укрепване. Целта на временните укрепвания да гарантират сигурността на сградата при експлоатационни натоварвания ( без земетръс).

Засегнатите колони могат да бъдат укрепвани по различни методи, като най-честият е обрамчване с метални профили. 

укрепване_колони_метал
укрепване_сграда_метална_колона

Укрепването с допълнителна колона е един от най-сигурните и евтини варианти за решаване на множество проблеми. 

Друг тип укрепителни мерки могат да предвидят изпълнението на изцяло нови колони. Целта е да се облекчи натоварването върху елементите над тях. Изключително важно при този подход е съобразяването от страна на инженер-конструктора с това, къде се предава въпросния товар. В най-добрия случай това е друг вертикален елемент – друга колона или стена. Като компромисно решение, след частично обследване и изчислителна проверка, товара от горните нива може да се прехвърли върху греда, арка или друг конструктивен елемент. Но не и върху плоча. 

Положителни аспекти на укрепването с метална колона:

Негативни страни на укрепването с с метална колона:

реконструкция или укрепване

Ние сме на разположение, за да предложим индивидуални решения за всяка реконструкция или укрепване на сгради, както и да осигурим професионално изпълнение на проектите, които ние създаваме.