Преминете към съдържанието

ИНОВАЦИИ В СЕИЗМИЧНОТО УКРЕПВАНЕ НА СГРАДИ

ИНОВАЦИИ В СЕИЗМИЧНОТО УКРЕПВАНЕ НА СГРАДИ

Годишно в Япония се регистрират около 1500 земетресения. Големият брой жертви и финансови загуби, които те причиняват, карат строителните инженери там да търсят все по-иновативни и широко приложими решения.

Текстилната компания Komatsu Seiren решава да инвестира в пилотен проект, който на пръв поглед прилича повече на артистична украса. В действителност обаче, според създателите му, тънките въжета, покриващи цялата сграда биха изиграли съществена роля в следващото по-силно земетресение.

В основата на проекта стоят съвместните усилия на инженери и архитектите на Kengo Kuma. Задачата на екипа е да осигури сеизмично новия шоурум и лаборатория на фирмата. За целта те решават да използват високите качества на композитите с носещи влакна от въглеродни нишки. В реализацията на проекта са използвани 1031 броя такива въжета. Те са основният елемент на композитна система – оплетка от високоякостни карбонови нишки и епоксидна смола. Инженерите ги анкерират сигурно в покрива и в земната основа около сградата.

При въздействие от земетръс, опънът във въжетата предизвиква допълнителни усилия в съществуващата конструкция. За да компенсира това, екипът изчислява и конструира вътрешна усилваща система от 2778 карбонови армировъчни пръти. Тази система допълнително повишава устойчивостта на сградата.


На долната извадка от компютърна симулация за напреженията се виждат най-натоварените зони. Топлите цветове показват местата с екстремални стойности за определено преместване на конструкцията, показано със синята стрелка.


За целите на проекта се е наложило допълнително усилване на контактните точки на карбоновите нишки с конструкцията, както и анкериране на цялата прилежаща площ около сградата. За да изпълнява своите функции, карбоновата „завеса” се нужда от основа, която се „движи” заедно с основите на сградата, без взаимни премествания между тях.

Проектът е първият по рода си и авторите му стятат, че има реална приложимост. Нашето мнение като експерти е, че това е по-скоро една рекламна кампания, отколкото нов, иновативен метод за надеждно осигуряване на сградите.

Автор: д-р инж. Теодор Тодоров